Project Description

Na starówce Alghero znajduje się wiele zachowanych umocnień i fortyfikacji średniowiecznych.