Energooszczędne okna pcv

Energooszczędne okna pcv

Okna energooszczędne to okna, które minimalizują wszelkie straty energii cieplnej wykorzystywanej do ogrzewania pomieszczeń. Współczynnikiem doskonale odzwierciedlającym skalę przepływu ciepła przez okno jest współczynnik Uw, wyrażany w W/(m2 * K). Zgodnie z regulacjami obecnie w Polsce dla nowopowstających budynków wartość ta nie może przekraczać 1,3. Energooszczędność okna pcv wynika nade wszystko z jego budowy. Najważniejszymi częściami składowymi są oczywiście profil okienny i izolacyjność cieplna.W oknach energooszczędnych zastosowana musi być szyba z potrójnym oszkleniem wypełnionym gazem szlachetnym tj. argonem lub kryptonem. Natomiast oszklenie powinno być oczywiście pokryte powłoką niskoemisyjną, której przenikalność powinna osiągać minimalnie 0,7 W/m2K. Ramka dystansowa w systemach energooszczędnych nie może być zbudowana z aluminium. Najlepszymi materiałami będą tworzywa sztuczne i stal szlachetna. Energooszczędne okna pcv posiadają ponadto certyfikat potwierdzający izolacyjność cieplną dla całego okna.

About the author