Estetyczna i trwała elewacja z klinkieru

Dobór budulca, z jakiego zostanie sporządzona fasada budynku, to decyzja podejmowana już na etapie pomysłu. Zwykle, rozpatrywane wybory, to zastosowanie tynku, albo ukończenie elewacji klinkierowej. Na korzyść cegły przemawiają szczególnie świetne atrybuty techniczne.
Klinkierowe elewacje traktowane są za nadzwyczaj pewne, długotrwałe, niewymagające remontów, także powiększające wartość materialną całego domu. Używanie tynku jest sposobem tańszym w chwili zakupu materiałów, jednakże koszty niwelują się, kiedy uwzględniona zostanie eksploatacja i niezbędność sporządzenia robót renowacyjnych po paru latach. W zamian dodatkowej renowacji otynkowanej ściany, można zdecydować się na wykonanie elewacji klinkierowej. Dokonuje się tego na dwa rozwiązania.

Pierwszym z nich jest dobudowa warstwy zabezpieczającej, w efekcie czego zdobywa się ścianę trójwarstwową. Takie podejście przyczynia się do polepszenia cech termoizolacyjnych domu, jednak potrzebuje właściwego zaadaptowania fundamentów. Drugim sposobem jest stosowanie klinkierowych płytek elewacyjnych, które po prostu nakleja się na dobrze przygotowywane podłoże.

Kiedy w planie architektonicznym przewidziano zakończenie fasady z tynku, dobudowanie warstwy z cegieł rzadko bywa realna. Jako surowiec charakteryzujący się sporą obfitością, cegła potrzebuje należycie przygotowanych baz, które wytrzymają ciężar elewacji klinkierowej. O ile ławy fundamentowe są na tyle rozległe, że dostarczają możliwość dołożenia warstwy cegieł, to ścianę można wznosić na zastanych już bazach. Kiedy szerokość ław nie jest starczająca, wykonalne jest ich rozszerzenie tak, aby wykonać podparcie pod mur z cegieł.

Innym wyjściem bywa budowa profesjonalnej elewacji z klinkieru na wyjątkowych pulpitach ze stali nierdzewnej, które przekazują obciążenia elewacji z cegieł wprost na ścianę konstrukcyjną. Konsole przyczepia się do ściany głównej ponad poziomem gruntu. Powinno się jednakże wiedzieć, że winny być one wmurowane w dobrze wielce mocny budulec.

About the author