Jak to jest z twoją zdolnością kredytową?

Wydawać by się mogło, że zadłużenie w banku w postaci kredytu jest przywilejem młodych ludzi. Bo to oni zaczynają nowe życie, bo to oni urządzają się na starcie, bo to oni nie mają pracy z wysokim wynagrodzeniem. A to nie do końca jest prawdą. Ludzie zbliżający się do końca pracy, a nie rzadko emeryci również biorą kredyty w banku. Bo nagle chcą kupić większe lub nowe mieszkanie, chcą kupić działkę czy pojechać na wakacje swojego życia. Ale planując jakąś inwestycję musimy najpierw sprawdzić, jakie są nasze wynagrodzenia a zdolność kredytowa. Banki ograniczają bowiem kwotę, którą mogą pożyczyć każdemu klientowi – zależy ona od jego sytuacji finansowej. Bo bankom zależy, aby kredytobiorca był w stanie regularnie spłacać raty kredytu. Każdy bank inaczej ocenia zdolność kredytową potencjalnego klienta. W efekcie, może się zdarzyć, że w jednym banku możesz mieć zdolność kredytową na daną kwotę, a w innym możesz jej nie mieć. Niektóre banki są bardziej restrykcyjne pod tym względem, a inne mniej. Efektem jest jednak także różnica w warunkach kredytów – jeżeli masz gorszą sytuację finansową, to nawet jeżeli bank udzieli ci kredytu, musisz liczyć się z gorszymi warunkami (np. wyższym oprocentowaniem). Bank w ten sposób rekompensuje sobie wyższe ryzyko, jakie ponosi, wyższymi przychodami z kredytu. Sytuacja dotyczy zwłaszcza emerytów, którzy w większości mają niskie emerytury. I to oni na pewno powinni rozstrzygnąć problem – moje wynagrodzenia a zdolność kredytowa. Do tego posłużyć może kalkulator kredytowy dostępny na stronach wyszukiwarek kredytowych. Przy zadanej kwocie, oprocentowaniu i okresie spłaty, pozwala on obliczyć miesięczną ratę kredytu. Dokonanie takiego obliczenia da kredytobiorcy wyobrażenie o tym, jaki wpływ będzie miał kredyt na jego miesięczne wydatki. Główne czynniki, które banki biorą pod uwagę, oceniając zdolność kredytową klienta pod kątem wnioskowanego kredytu, są: okres, na jaki chce wziąć kredyt (im dłuższy, tym łatwiej go dostanie); waluta kredytu (warunki obliczania zdolności dla kredytów w walutach obcych są bardziej restrykcyjne); poziom stałych miesięcznych dochodów (im większe, tym lepsze); czy posiada inne kredyty (w tym także limity kredytowe na rachunkach, karty kredytowe – obniżają one zdolność kredytową, gdyż stanowią dodatkowe potencjalne zadłużenie); ile osób jest w gospodarstwie domowym. Poza tym, brane są też często pod uwagę inne czynniki, np. miasto, w którym mieszka klient itp. Jeżeli chcemy zbadać swoją zdolność kredytową w różnych bankach, możemy skorzystać z bezpłatnej pomocy doradcy kredytowego, który zbada naszą indywidualną sytuację i wskaże najlepsze oferty banków oraz pomoże przejść przez cały proces uzyskiwania kredytu, aż do podpisania umowy. Ale na pewno warto to zrobić, by uniknąć późniejszych kłopotów.

About the author