Kalkulator leasingu

Kalkulator leasingu kredyt Kalkulator leasingu kredyt czy leasing
Leasing samochodowy stanowi dla konsumenta potrzebującego finansowania nowoczesną metodę pożyczkową. Znacznie różnic się on od kredytu bankowego. Największe różnice tkwią w procedurach oraz w ponoszeniu kosztów. W Polsce istnieją trzy rodzaje leasingu: leasing operacyjny, leasing finansowy i nie odkryty jeszcze leasing zwrotny.

Każdy z wyżej wymienionych form leasingowych różni się od siebie. Leasing operacyjny postanawia wykorzystać aż 70% leasingobiorców. Wynika to głównie z korzyści podatkowych jakie idą za tego typu transakcją. Jego cechą szczególną jest to, że raty leasingowe są wliczane do kosztów uzyskania przychodów. W praktyce oznacza to brak konieczności angażowania własnych środków pieniężnych. Amortyzacja pojazdu w kwestii tego rodzaju leasingu należy do gestii leasingobiorcy. Leasing samochodowy finansowy swoją konstrukcją przypomina kredyt bankowy. Jego cechą szczególną jest to, że raty leasingowe nie są wliczane do kosztów uzyskania przychodów. Czyni to ów produkt mało atrakcyjnym dla konsumentów. Osobliwą formą leasingu jest leasing zwrotny. Istota leasingu zwrotnego polega na odwróceniu specyfiki transakcji. W tym przypadku mamy bowiem do czynienia z odsprzedaniem inwestorowi swoich dóbr z jednoczesnym zastrzeżeniem dla siebie prawa jego dalszego użytkowania na warunkach ustalonych w umowie leasingu. Wedle tej zasady przedmiotem umowy jest aberracja prawa własności na taki zapis, który zezwoli na korzystanie z niego po cenie określonej przez rynkowe standardy. Jesteś zainteresowany leasingiem, ale nie wiesz ile będzie Cię on kosztował? Skorzystaj z narzędzia „ Kalkulator leasingu”. Jest to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu oszacujesz koszty. Kalkulator leasingu dostępny jest na stronie Twojego potencjalnego operatora. Pozwoli Ci on określić ile będzie kosztował zakup samochodu lub nieruchomości poprzez leasing. Kalkulator leasingu

About the author