Płyty Warstwowe

Płyty warstwowe

Płyty warstwowe to konstrukcje składające się z dwóch okładzin. Okładziny te wykonane są z z blachy stalowej oraz rdzenia izolacyjnego, charakteryzującego się odpowiednimi właściwości termoizolacyjnymi i mechanicznymi. Blacha stalowa ma grubość od 0,4 do 0,6 mm, jest ona ocynkowana z dwóch stron. Co ważniejsze pokryta jest organicznymi powłokami ochronnymi, a tym samym występuje większa odporność na korozję. Rdzeń płyty może być wykonany ze sztywnej pianki poliuretanowej lub też poliizocyjanurowej o gęstości około 40 ± 3 [kg/m³]. Płyty warstwowe występują w różnych konfiguracjach – z rdzeniem poliuretanowym, poliizocyjanurowym, styropianowym lub rdzeniem wykonanym z wełny mineralnej. Płyty warstwowe ścienne i dachowe, w okładzinach stalowych, są materiałem budowlanym najczęściej stosowanym do wznoszenia obiektów przemysłowych i handlowych. Jednakże płyty te wykorzystywane są często do wznoszenia ścian działowych czy też sufitów. Płyty warstwowe chłodnicze dzięki właściwościowym termicznym stosuje się przy wykonywaniu ścian i dachów chłodni i mroźni

About the author