Przejścia instalacyjne

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budowle muszą być podzielone na wskazanej miary strefy pożarowe. Instalacje techniczne, głównie rury i kable elektryczne, przechodzą często przez przegrody będące rozdzieleniami przeciwpożarowymi. Przejścia te, przepusty kablowe, podobnie jak rozgraniczenia, w których występują, musza spełniać standardy nieprzepuszczalności oraz izolacyjności ogniowej.

Przejścia instalacyjne przez ściany i stropy, przez które kierują pojedyncze linie elektryczne kable i wiązki kabli również rury z budulców niepalnych i palnych, konstytuują ogromnie znaczący moduł przegrody przeciwpożarowej. W razie braku słusznego zabezpieczenia stwarzają one ryzyko zejścia żądanej wytrzymałości ogniowej ściany czy stropu. Funkcją systemu zabezpieczającego przejść instalacyjnych jest zapewnienie odporności ogniowej przegrody, osłabienie zagrożenia wystąpienia pożaru, dlatego też redukuje się ryzyko rozpowszechniania się pożaru.

Całkowicie zdublowana architektura systemu gwarantuje w razie zepsucia się jednej z części układu jego ciągłe, odpowiednie funkcjonowanie. Zdecentralizowana, podzielona na wiele części struktura układu, którego zadaniem jest sygnalizacja pożaru umożliwia dostosowanie osiągnięć oraz siły aparatów do indywidualnych potrzeb każdego obiektu. System sygnalizacji pożaru, w zależności od rozmiaru instalacji liczy od 1 do 16 central. Jakakolwiek z podcentral jest autonomiczną częścią systemu z własnym zasilaniem oraz akumulatorami, do której obok grup czujek, przycisków i sterowań można podpiąć również wyniesione pola obsługi dla eksploatatorów, dla straży pożarnej, drukarki. W celu poręki nażartego bezpieczeństwa systemu wszystkie jego fragmenty zostały podwojone.

About the author