Przydomowe oczyszczalnie ścieków Katowice

  • 5 lipca 2022
  • 0 Comment
  • 6 Views
  • 0 Like

Etapy oczyszczania ścieków przydomowej oczyszczalni ścieków

Tutaj wklej własny tekst. Nasz słownik dokona jego analizy.Zanim zaczniemy przystępować do wstępnego wyboru typu oczyszczalni, warto jednak dowiedzieć się, na czym tak właściwie polega sam proces. We wszystkich rodzajach urządzeń następuje etap beztlenowego oczyszczania ścieków, a po nim następuje etap tlenowego oczyszczania ścieków. Etap pierwszy to etap, w którym w jedno lub wielo-komorowym osadniku gnilnym odbywają się procesy biochemiczne, które są wywołane głównie przez bakterie beztlenowe oraz zjawiska fizyczne. W ich wyniku stała część osadu ulega fermentacji i powoli rozkłada się na najprostsze związki rozpuszczalne w wodzie i nierozpuszczalne sole mineralne. Po około dwóch albo trzech dniach i przejściu poprzez kosz filtracyjny płynna część ścieków nazywana szarą wodą przepływa powoli do studzienki rozdzielczej. W momencie przepływu do studzienki ścieki są oczyszczone w około 65 procentach. W etapie drugim po przepłynięciu ścieków z osadnika gnilnego, klarowne ścieki poddawane są dalszej obróbce oczyszczania w warunkach tlenowych. To właśnie wtedy następuje powolne rozkładanie i neutralizowanie zanieczyszczeń groźnych dla samego środowiska do poziomu około 95 procent. Właśnie w ten sposób następuje oczyszczanie ścieków w przydomowe oczyszczalnie ścieków Katowice.

About the author