Strop

Strop
Jeżeli chodzi o poszczególne elementy konstrukcyjne budynków to do najważniejszych z pewnością należy zaliczyć fundamenty, ściany zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne oraz dach. W zasadzie każdy z przed momentem wyszczególnionych elementów pełni bardzo ważną rolę. Można śmiało powiedzieć, że każda ze wspomnianych części konstrukcyjnych budynku nie mogłaby w należyty sposób spełniać swojej funkcji, gdyby nie było wszystkich pozostałych. Gdyby nie było solidnych fundamentów, to ściany byłyby nieodpowiednio przystosowane i stosunkowo mało trwałe. Z kolei brak wytrzymałości ścian miałby bezpośrednie przełożenie na dachy, które żeby w należyty sposób spełniać swoją funkcję powinny być ulokowane wyłącznie na solidnym szkielecie konstrukcyjnym obiektu budowlanego. W przypadku budynków piętrowych ważnym elementem jest również strop, który rozdziela poszczególne kondygnacje obiektu. Stropy mogą być wykonane z różnych rodzajów materiałów, wśród których na czołowych miejscach można wyszczególnić drewno, beton, żelbeton.

About the author