Trójfazowe silniki instalowane w platformach dla niepełnosprawnych

Platformy dla niepełnosprawnych wymagają niekiedy instalacji mocnych silników trójfazowych by podołać wyzwaniom jakie stawiają im klienci. Zazwyczaj tego typu silniki są instalowane w platformach dla niepełnosprawnych, które muszą wykazać się większym udźwigiem lub kiedy muszą pokonywać duże wysokości.
Zasada działania silnika trójfazowego indukcyjnego

Praca silnika trójfazowego indukcyjnego czyli inaczej asynchronicznego oparta jest na wyzyskaniu zjawiska wirującego pola magnetycz­nego, wytwarzanego, podobnie jak w silnikach synchronicznych, przez prąd trójfazowy.

Budowa stojana trójfazowego silnika indukcyjnego w zasadzie nie różni się od budowy stojana silnika synchronicznego. W żłobkach jego jest tak samo rozmieszczone uzwojenie trójfazowe. Na­tomiast budowa wirnika silnika indukcyjnego jest zupełnie inna. Pod względem budowy rozróżnia się dwa rodzaje wirników, tzw. klatkowe i pierścieniowe.

Wirnik klatkowy składa się z rdzenia w kształcie walca wyko­nanego z odizolowanych blach stalowych. W żłobkach na ze­wnętrznej powierzchni rdzenia umieszcza się uzwojenie wirnika. Uzwojenie to składa się z szeregu prętów miedzianych lub alumi­niowych zwartych na obu końcach pierścieniami również miedzia­nymi lub aluminiowymi, umieszczonymi po obu stronach wirnika. Uzwojenie to tworzy rodzaj klatki, stąd nazwa wirni­ka klatkowy. Silniki indukcyjne o tego rodzaju wirnikach na­zywają się zwartymi, ponieważ pręty ich uzwojeń są zwarte przez pierścienie.
Budowa silnika trójfazowego indukcyjnego

Jeżeli zaciski uzwojenia stojana przyłączymy do sieci trójfa­zowej, to w uzwojeniu tym popłynie prąd, który wytworzy w rdze­niu stojana wirujące pole magnetyczne. Linie magnetyczne tego pola podczas jego wirowania będą przecinały pręty klatki wirnika wytwarzając w nich siły elektromagnetycznej indukcji, pod wpływem, której w zwartych prętach popłyną prądy indukowane. Współdziałanie pola magnetycznego tych prądów i wirującego pola magnetycznego wy­tworzy siły działające na poszczególne pręty zgodnie z zasadą oddziaływania pola magnetycznego na przewód wiodący prąd. Siły te wytworzą moment obrotowy, pod wpływem, którego wirnik będzie się obracać w kierunku zgodnym z kierunkiem wirowania pola magnetycznego stojana, lecz z nieco mniejszą prędkością obrotową, która to zasada pozwala na regulację prędkości poruszania się platform dla niepełnosprawnych, które można zobaczyć na portalu www.platformy-dla-niepelnosprawnych.slask.pl.

Dlatego oprócz nazwy silnik indukcyjny używa się również nazwy silnik asynchroniczny. Ta druga nazwa powstała stąd, że obrót wirnika odbywa się niezgodnie, czyli asynchronicznie z obrotem pola wirującego.

Stosunek różnicy liczby obrotów na minutę pola wirującego i wirnika do liczby obrotów na minutę pola wirującego nazywa się poślizgiem silnika i oznacza się w procentach

W biegu jałowym poślizg silnika jest mały, około 0,5%, w miarę obciążenia silnika poślizg wzrasta i dochodzi w silnikach większych mocy do 2%, a w mniejszych do 4%.

About the author